Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne strani trgovine CannaJoy so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec na spletni strani trgovine CannaJoy.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani trgovine CannaJoy, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
Za boljšo dostopnost informacij se ponudnik zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga in storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene, način plačila, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno izdelek dostaviti, naročiti, ipd.

Veljavnost ponudbe: navedene cene v prodajalni in na spletni strani trgovine CannaJoy veljajo od trenutka oddaje naročila. Vse cene vključujejo 22% ali 9,5% DDV.

Pravica do odstopa od nakupa oz. vračila blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Kupnina  se vrne v roku 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe. Pisno sporočilo o odstopu mora potrošnik poslati na kontaktni e-naslov (info@cannajoy.com) ali pisno na naslov podjetja. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Priložena mora biti kopija računa, ki ga kupec prejme v pošiljki z dostavljenim blagom. Stroške vračila blaga krije kupec. Možnost vračila ne velja za blago katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano oz. naročeno po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

Obrazec za odstop pogodbe:

Obrazec za odstop pogodbe si lahko prenesete na spodnji povezavi.

Prenesi obrazec

Z A K O N

O VARSTVU POTROŠNIKOV
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZVPot-UPB2)

37. Člen

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

(2) Napaka je stvarna:

 • Če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • Če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • Če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • Če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

(4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen

(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

(2) če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37.č člen

(1) Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

(2) Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

38. člen

(1) Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

(2) Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

39. člen

(1) če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

(2) Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

40. člen

(1) če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobno prodajne cene novega proizvoda.

(2) če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prvega odstavka.

Naročilo

Uporabnik lahko naroči (kupi) blago tako, da si željeno blago izbere v spletni trgovini ali pisno na naslov:  Trgovina CannaJoy, Zvezna 1, 9000 Murska Sobota.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Z A K O N
O VARSTVU POTROŠNIKOV

(uradno prečiščeno besedilo)
(ZVPot-UPB2)

20. člen

(1) Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake odpravijo najkasneje v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti izdelka. če proizvajalec tega v tem roku ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti tak izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

(2) V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega potrošniku ne zagotovi, ima potrošnik pravico do povračila škode, ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Postopek nakupa

Na spletni strani www.cannajoy.com izberite izdelek in kliknite na povezavo ”V košarico”. Sistem avtomatsko doda izdelek v košarico katerega lahko pozneje urejate ¨(spreminjate količino ali odstranite izdelek iz košarice)¨
Če želite zaključiti nakup, kliknite povezavo ”Zaključek nakupa! ” in sistem vas pripelje v nakupovalno košarico.

Odstranitev in urejanje izdelkov iz nakupovalne košarice

Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, mora klikniti na ikono košarice in nato križec ”odstrani”. Če po pomoti izbrišete izdelek, ga lahko z klikom na povezavo (Povrni?), dodate nazaj v košarico. Klik na povezavo ”Nadaljuj z nakupom” vas vrne nazaj v trgovino.

Zaključek naročila

Za zaključek naročila se mora uporabnik strinjati s pogoji poslovanja in s klikom na povezavo ¨Kupi sedaj¨ Zaključi nakup.

Naslov za dostavo

V kolikor bi želeli izdelke prejeti na drug naslov, označite polje pošlji na drug naslov in tam vnesite vaš naslov.

Cene

Vse cene na v spletni trgovini Cannajoy.com so izražene v evrih (€) . Vse cene navedene na spletni strani so končna cena in so v njej že zajeti vsi prispevki in davki.
Na strani, kjer je naročilnica, sta specificirana cena izdelka z vključenim DDV-jem ter strošek dostave / poštnine.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Račun se stranki priloži v paket.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu, kar pa ne velja za naročila oddana po telefonu. V tem primeru ponudnik hrani podatke o naročniku samo v bazi podatkov o strankah podjetja.

Pri opisih izdelkov lahko pride do napak. Pridržujemo si pravico do spremembe cene izdelkov brez predhodne najave.

Reklamacije

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. Reklamacije se rešujejo v skladu z ZVP (Zakon o varstvu potrošnikov).

Pritožbe in spori

Morebitni spori se rešujejo sporazumno, kontaktirajte nas na telefon +386 (0) 70 609 116  ali po elektronski pošti info@cannajoy.com. Za reševanje izvensodnih potrošniških sporov ne priznavamo nobenega izvajalca.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP, Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001 in 59/2001 ter Ur. list RS št. 86/2004). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani trgovine CannaJoy, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije in pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Vaši osebni podatki bodo zakodirani preneseni prek interneta. Naše spletne strani in druge sisteme imamo zaščitene s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubi, uničenju, dostopu, spreminjanju in širjenju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub redni kontroli vaših podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi.

Odgovornost

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih ali fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino in obliko.

Način plačila

Kupec lahko izbere enega od naslednjih načinov plačila in sicer:

 • plačilo po povzetju
 • plačilo z gotovino na sedežu podjetja

Dostava in dobavni roki

Vsa naročila se oddajo v najkrajšem možnem času, kar pomeni naslednji delovni dan po oddaji naročila. Dejanski rok dostave pa je odvisen od Pošte Slovenije, preko katere naročila pošiljamo, običajno je to 1-2 delovna dneva od oddaje. V kolikor pa izdelka ni na zalogi, se dobavni rok lahko podaljša in se o tem obvesti kupca.

Stroški pošiljanja

Pošiljko pošljemo priporočeno z odkupno vrednostjo. Pošiljka je poslana preko Pošte Slovenije, kar pomeni, da vam le-to dostavi lokalni poštar in pri izdaji paketa zaračuna odkupnino ter provizijo.
V primeru, da niste dosegljivi na naslovu, poštar v poštnem nabiralniku pusti obvestilo, s katerim na vaši najbližji poštni poslovalnici prevzamete in plačate paket.

– Po plačilu se naročeno blago dostavi kupcu skladno s pravili in ceno dostave.
– Cena dostave za dostavo v druge države (razen Slovenija) se izvede proti doplačilu, ki ga potrošniku na željo posredujemo na elektronski naslov.

Cena dostave za dostavo s Pošto Slovenije (v Sloveniji)

Naročilo v vrednosti do 40,00 €: dostava 5,00 €
Naročilo v vrednosti nad 40,00 €: stroške krije spletna trgovina Cannajoy.com

Za plačilo po povzetju, vam bo Pošta Slovenije zaračunala še 1,05 € provizije. Znesek provizije je odvisen od označenega zneska, in sicer: do 96,00 € znaša provizija 1,05 € nad 96,00 € do 501,00 € znaša provizija 1 % od vrednosti, nad 501,00 € znaša provizija 5,01 €. Stroške provizije krije kupec oz. prejemnik paketa.

Avtorske pravice

Vsi podatki, do katerih ima uporabnik dostop na spletnih straneh trgovine CannaJoy, so prosti posebnega avtorskega pravnega varstva in so dani v prosto uporabo vsem uporabnikom. Povzemanje vsebine naših spletnih strani je uporabniku dovoljeno le pod pogojem, da se pri vsaki uporabi navede vir, avtorstvo in povezava (link) na spletno stran trgovine CannaJoy. Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, bodo odškodninsko in drugače odgovarjali za posledice.

Piškoti

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Seznam piškotov,  ki jih uporabljamo v naši spletni trgovini

 • _icl_visitor_lang – Shrani si vaš privzeti jezik brskalnika
 • eav_age – Preverja vašo starost
 • _gid – Google Analitycs
 • _ga – Prepoznava Nove in stare uporabnike
 • wpml_browser_redirect_test –  piškot za prepoznavo države uporabnik, Uporablja se za avtomatski preklop jezika Strani (Slovensko – Angleško)
 • PHPSESSID – Piškotek, ki ga ustvarijo aplikacije na podlagi jezika PHP. To je identifikator splošnega namena, ki se uporablja za vzdrževanje spremenljivk uporabniških sej. To je naključno število.

 

Pravno obvestilo in izjava pri nakupu semen

V Sloveniji je prepovedano gojenje rastline Cannabis sativa L.(konoplja). Semena so izključno v zbirateljske in ljubiteljske namene. CannaJoy ne prevzema nobene odgovornosti v primeru ilegalnega gojenja konoplje(Cannabis sativa L.) oz. gojenja konoplje, ki ni po pravnih predpisih Republike Slovenije.

S seznanitvijo in sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja uporabnik hkrati podaja izjavo:
– sem polnoletna oseba, starejša od 18 let;
– kupujem semena kot spominek;
– spominka – semen ne bo uporabil/a za kaljenje, vzgajanje in pridelavo rastline in derivatov rastline;
– nisem duševno bolna oseba, oseba z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali v postopku odvajanja odvisnosti ali rehabilitacije;
– spoštujem nacionalno zakonodajo (Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (UL RS 108-5025/1999), Kazenski zakonik (KZ-1; UL RS 55-2296/2008), Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (UL RS 45-1909/2004), Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (UL RS, št. 58/02, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR)) in mednarodno zakonodajo, sem z njo seznanjen/a, nakupa ne opravljam z namenom zavestnega ali eventualnega namena kršitve veljavnih predpisov ter suvereno in samostojno sprejemam odgovornost svoje odločitve o nakupu; zavedajoč se, da kršiteljem grozi zaporna in denarna kazen.

Semena se prodajajo v izvirnem pakiranju. Kaljenje semen konoplje in gojenje konoplje je v Republiki Sloveniji in večini držav protizakonita.

Podjetje Canna Trade d.o.o si pridržuje pravico zavrnitve nakupa semen konoplje preko cannajoy.com, v primeru tehtnih razlogov, ki bi nakazovali delovanje v nasprotju z vsebino pričujočega Pravnega obvestila, ter da kupcu ne bo podajalo ali posredovalo nobenih informacij o kaljenju semen in pridelku, ker je nezakonito kaliti in semena prodajati za kaljenje v Sloveniji in večini držav EU, zato tega prodajalec ne sme spodbujati.

Podatki o podjetju:

 

CANNA TRADE, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
Trubarjeva ulica 66, 1000 LJUBLJANA
Matična številka:8667900000
Davčna številka: 15139824
Nismo zavezanci za DDV
Trgovina CannaJoy
Zvezna ulica 1
9000 Murska Sobota
GSM.: +386 (0)70 609 116

e-mail: info@cannajoy.com